Uthyrningspolicy

För att kunna teckna ett hyresavtal ska det vara sannolikt att den sökande kan betala hyran.

Sökande med inkomst efter skatt på minst 1,5 gånger hyran accepteras.

Om den sökande inte uppnår detta accepteras även sökande som efter betald hyra, har en återstående inkomst motsvarande Kronofogdens normalbelopp.
Som inkomst accepteras:

 • Inkomst av anställning
 • Studiebidrag och studielån
 • Försörjningsstöd, Aktivitetsersättning och Aktivitetsstöd
 • A-kassa och Sjukpenning
 • Vårdbidrag, Underhållsstöd, Underhållsbidrag och Barnbidrag
 • Pension

Om den sökande inte uppnår inkomstkravet accepteras ett borgensåtagande från någon annan.

Uthyrningspolicy för fastigheter med statligt investeringsstöd

Fastigheten Vändplatsen har erhållit statligt investeringsstöd för Tåget 6 på Pomonavägen 20 A – C och då gäller:

Sökande som efter betald hyra har en återstående inkomst motsvarande Kronofogdens normalbelopp accepteras. Länk till Kronofogdens normalbelopp finns här.

Som inkomst accepteras:

 • Inkomst av anställning
 • Studiebidrag och studielån
 • Försörjningsstöd, Aktivitetsersättning och Aktivitetsstöd
 • A-kassa och Sjukpenning
 • Vårdbidrag, Underhållsstöd, Underhållsbidrag och Barnbidrag
 • Pension

Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet accepteras ett borgensåtagande från någon annan.

Fördelning av lediga lägenheter sker i den turordning som intresseanmälningar inkommit. Intresseanmälningar kan göras via formuläret ”Intresseanmälan” alternativt via email till info@cartagenahem.se eller på telefon till 0470-480 80.