Uthyrningspolicy för fastigheter med statligt investeringsstöd

Fastigheten Vändplatsen har erhållit statligt investeringsstöd för Tåget 6 på Pomonavägen 20 A – C och då gäller:

Sökande som efter betald hyra har en återstående inkomst motsvarande Kronofogdens normalbelopp accepteras. Länk till Kronofogdens normalbelopp finns här.

Som inkomst accepteras:

  • Inkomst av anställning
  • Studiebidrag och studielån
  • Försörjningsstöd, Aktivitetsersättning och Aktivitetsstöd
  • A-kassa och Sjukpenning
  • Vårdbidrag, Underhållsstöd, Underhållsbidrag och Barnbidrag
  • Pension

Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet accepteras ett borgensåtagande från någon annan.

Fördelning av lediga lägenheter sker i den turordning som intresseanmälningar inkommit. Intresseanmälningar kan göras via formuläret ”Intresseanmälan” alternativt via email till info@cartagenahem.se eller på telefon till 0470-480 80.