Förmedlning av lägenheter

Intresseanmälningar kan göras via formuläret längst ned under varje bostadsområde alternativt via email till info@cartagenahem.se eller på telefon till 0470-480 80.

Fördelning av lediga lägenheter sker i den turordning som intresseanmälningarna inkommit.